Om Konstkraft

Konstkraft Ljusne är en ideell förening som anordnar utställningar, kurser, workshops m.m. Vi förvaltar även Lennart Plahns verk som finns på övervåningen i vår utställningslokal Kraftstationen. I lokalen Kättingen har vi våra kurser och även ateljéer där vi huserar konstnärer under en tid, s. k. Artists in Residence. Det innebär att deltagande konstnärer aktivt deltar i verksamheten och får parallellt arbeta med sitt eget arbete i en ateljé på Kättingfabriken.

Konstkraft vill att Ljusne ska bli en plats där konst och kultur möts och att människor träffas och utvecklas.

Lokalerna

Kraftstationen

Vår fantastiska utställningslokal där vi sommartid har våra utställningar på nedre plan. Det stående inslaget varje sommar är sommarsalongen som bjuder in konstnärer som får ställa ut under en månads tid. Förutom sommarsalongen så brukar det vara separatutställningar och vi brukar kunna få plats med två-tre stycken innan det blir alltför kallt för att vara i lokalen. 

2020 invigdes en permanentutställning på övre plan i Kraftstationen. Det är Lennart Plahns livsverk som vi fått förmånen att förvalta där. Utställningen som man kan kalla museum byggdes under 2020 med bidrag från Söderhamns kommun, region Gävleborg, Stora Enso/Alasågen. Vi hade också stor hjälp av Kurt som med sin erfarenhet av sitt tidigare arbete på Hälsinglands museum kunde bygga hela utställningen. 

Det är ett fantastiskt arbete som utfördes och vi kan inte nog tacka alla som hjälpt till med det, både med ideellt arbete, med virke – tack Alasågen, med transporter – tack Algolan och med ekonomiskt stöd från kommunen och regionen. Våra öppettider för våra utställningar kan du se i kalendariet.

Kättingen

I Kättingen finns våra ateljéer och huset är uppdelat i fyra rum i varierande storlekar. För det mesta är det två rum som används av våra konstnärer på plats. Vi har också ett snickeri och ett rum som används till kursverksamhet. Det finns möjlighet att omstrukturera rummen så att flera verksamheter kan inrymmas.