Det Finns i Skogen

Det Finns i Skogen

OPEN CALL - Det Finns i Skogen: Konstprojekt

Konstfrämjandet Gävleborg söker tre konstnärskap till konstprojekt

Konstfrämjandet Gävleborg bjuder in tre konstnärskap till att arbeta med skogen som utgångspunkt i ett konstprojekt på tre platser i Gävleborg under våren 2021. Med projektet “Det finns i skogen” vill vi fånga in samtida diskurser kring skogen - exempelvis i relation till klimat, ekologi, friluftsliv, omställningsfrågor, mångfald, utflyttning och jämlikhet.

Projektet Det finns i skogen skapar, i samskapande dialog med dessa tre landsbygdsplatser, en geografiskt utspridd utställning skapad av konstnärer och konstintresserade redo att ta emot besökare sommaren 2021. Skogen som tema rymmer oändliga berättelser som har format oss som människor. Skogen kan också fungera som ingång till en komplex diskussion om vårt samhälle idag genom att beröra några av våra mest angelägna frågor, alltifrån biologisk mångfald och klimatförändringar till mental och fysisk hälsa.