Sommarsalong 2019 - ansökan

Så här ansöker du till Konstkrafts sommarsalong 2019!
Sommarsalongen är en jurybedömd konstutställning som står öppen för alla som är över 18 år och verksam i Gävleborg. Sommarsalongen pågår 23 juni – 20 juli 2019.Konstkrafts första sommarsalong öppnades 2012 och har alltid varit en populär ”sommarkonstfest” med många besökare. Varje verk är till salu och priset sätts av deltagarna själva. 

Anmälningsblanketten finns längst ner på sidan. Du får ansöka med max 3 bidrag och du söker med digitala bilder-inte själva verken. De arbeten du söker med får högst vara tre år gamla och vi vill helst att dina verk inte varit utställda tidigare.

 

Verken bedöms vart och ett för sig. Dessa kan vara i valfri teknik; måleriteknik, grafik, foto, glas, textil, skulptur, film mm. Vi bedömer endast utifrån digitala fotografier av verken. Viktigt att bilderna har bra kvalitet. När du skickar in din ansökan så bifogar du dina bilder till e-postmeddelandet. Varje bild ska ligga i en separat fil, döpt med ditt namn och verkets titel. Bilderna måste vara i JPG-format. Har du problem att skicka in digitalt hör av dig till ljusnekonstkraft@gmail.com

Du kan också ringa till oss på 070 - 729 22 78.Anmälningsavgiften är 300 kr. Konstkraft tar 30% ut vid försäljning av verk och det täcker arbetet omkring och under pågående utställning. Avgiften sätter du in på Konstkrafts bankgiro 500–8586 i samband med din ansökan. Märk inbetalningen med ditt namn och KSS 2019. Pengarna återbetalas ej!

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 30 April 2019. Din ansökan består av det bifogade ifyllda ansökningsformuläret samt bilder på alla verk som du vill ansöka med. Konstnären måste själv ansöka. Ansökan får göras av alla över 18 år verksamma i Gävleborg. Vi tar emot ansökningar företrädesvis via e-post. 

 

Efter ansökningstidens slut sätter Juryn igång sitt arbete. Juryn består av fyra professionella verksamma konstnärer, Erik Olof Wiklund (Konstnär/skribent), Diana Andersson (Skulptör), Joakim Brolin (fotograf) och Eva Marklund (konstnär). Beslutet om antagning kan inte överklagas och omdömen kan ej ges separat till dig som ansökt. Efter juryns bedömning publiceras de som är antagna på Konstkrafts hemsida med namn och titel på de verk som antagits samt med ett mail till dig personligen. Du kan bli antagen med ett eller flera av dina tre verk. Antagningsbesked kommer att publiceras den 20 Maj.


 

Inlämning av verk sker till Kraftstationen i Ljusne, Industrivägen 1A i Ljusne den 16 juni mellan kl. 14-18 eller den 17 juni mellan kl. 15-19. I samband med inlämningen kommer du att skriva på ett avtal som också fungerar som ett kvitto på att du lämnat in ditt verk. Efter utställningen måste du själv ombesörja hämtning av verken. Detta sker i Kraftstationen den 21 juli mellan kl. 13-18. Vi har ingen möjlighet att lagra verk efter utställningens slut.

 

Försäljning av verk sker av Konstkraft som tar 30% i provision och konstnären får betalt inom en vecka efter avslutad utställning. Har du övriga frågor kan du maila till ljusnekonstkraft@gmail.com,

ringa till Diana 072- 176 71 44 eller Ann-Caroline 070- 729 22 78
Anmälningsblankett - word (.doc)

Anmälningsblankett - pdf
Välkommen med din ansökan!