Skapa Serier

Skapa Serier - Johan Samuelsson

Workshop

29/10 - 2/11 2018

 

 

 

10 - 15 ÅR. 10 Platser.

 

Anm. Ljusnekonstkraft@gmail.com

eller till TEL/SMS: 072 - 176 71 44

 

Industrivägen 1A - kl 11:00 - 14:00

 

Tag med oömma kläder,

mellanmål finns men anmäl ev allergier

 

Möjlighet att ställa ut serierna senare!